We zouden moeten proberen ons de volle vrijheid duidelijk voor te stellen, niet in de hoop er eens te belanden maar in de hoop een vrijheid te bereiken die minder onvolmaakt is dan onze huidige situatie; want het beste is alleen door het volmaakte denkbaar.
Men kan zich geen grotere tegenstelling tot dit ideaal voorstellen dan de vorm die onze moderne beschaving … [nu] aangenomen heeft. Nooit was het individu zo volkomen aan een blind collectief overgeleverd en nooit zijn de mensen er minder toe in staat geweest niet alleen hun handelen aan hun denken te onderwerpen, maar om überhaupt te denken. De begrippen onderdrukkers en onderdrukten, het klassenbegrip, dat alles verliest vrijwel elke betekenis, zozeer is de onmacht en de angst van alle mensen tegenover de maatschappelijke machinerie duidelijk geworden … een machinerie die verblinding, domheid, corruptie, machteloosheid en vooral verwarring voortbrengt.
Over de oorzaken van vrijheid en maatschappelijke onderdrukking. (1934)

Het onderworpen zijn van het grootste aantal aan het kleinste, dit fundamenteel gegeven van haast elke menselijke organisatie, is iedereen die nadenkt blijven verbazen.
Meditatie over volgzaamheid en vrijheid. (1937)

Zo vernietigt het geweld  iedereen die ermee in aanraking komt. Uiteindelijk wordt ze een externe macht, zowel voor degene die ze uitvoert als voor degene die ze ondergaat; zo ontstaat het idee van het lot waarvoor daders en slachtoffers in gelijke mate onschuldig zijn, overwinnaars en overwonnenen broeders in dezelfde ellende.
De Ilias of het gedicht van het geweld. (1939)

Iemand die tot een partij toetreedt heeft waarschijnlijk in de actie en de propaganda van deze partij dingen ontdekt die hem goed of juist lijken. Maar hij heeft nooit het standpunt van de partij over alle problemen van het openbare leven onderzocht. Door lid te worden … accepteert hij standpunten waar hij geen weet van heeft. Zo onderwerpt hij zijn denken aan de autoriteit van de partij. Wanneer hij deze standpunten langzaam leert kennen, zal hij ze zonder onderzoek overnemen.
Aantekening over de algemene afschaffing van de politieke partijen. (1943)

Als men eenmaal besloten heeft te ageren bestaat er op het vlak van de actie geen enkel probleem om de hoop intact te houden, zelfs indien een kritisch onderzoek aangetoond heeft dat daar weinig redenen voor bestaan; dat is de essentie van moed.
Perspectief. (1933)

> terug naar uitgave