Jacques J. Giele

Hoe zag Nederland er in 1850 uit?

De bijdrage van Jacques Giele aan de sociale geschiedenis van de negentiende eeuw.

Met een inleiding van Marten Buschman

Jacques Giele heeft als geen ander bijgedragen aan de structurele verandering en verdieping van de sociale geschiedschrijving in Nederland. Hij doorbrak de eenzijdige aandacht voor organisaties en ideologie door aandacht te geven hoe Nederlanders en speciaal de arbeiders dachten, leefden en werkten. Wat bewoog hen, onder welke omstandigheden leefden zij en hoe is hun leven ingebed in de sociale werkelijkheid? En wat Jacques Giele vooral boeide was de realiteit van Nederland van de negentiende eeuw met al zijn structurele veranderingen.

In dit boek gaat het over de sociale gelaagdheid van Nederland in de negentiende eeuw. Jacques Giele pleit voor een breed en diepgaand bronnenonderzoek om de klassenstructuur van die periode boven water te krijgen en daarmee inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de negentiende eeuw.

Marten Buschman schreef een uitgebreide verhelderende inleiding.


144 pag, geïllustreerd
EAN 978-90-79395-25-5
Prijs € 17,50, Porto € 4,40

> fragment